tan

Tag Archives: sản phẩm dịch vụ xuất sắc

Lễ công bố “Thương hiệu xuất sắc Việt Nam năm 2023”

Lễ công bố “Tự hào thương hiệu Việt Nam năm 2023” là một trong những chương trình thiết thực được thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hướng đến phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất. Chương trình sẽ diễn ra ngày 23/12/2023 tại Tp.Hồ…