Dịch vụ Marketing quảng cáo online/ Digital Marketing

Dịch vụ Marketing quảng cáo online/ Digital Marketing. Tư vấn chiến lược marketing online: Google Display Network (GDN), Facebook, youtube, Ticktok….

Digital marketing là gì ? Tổng quan về Digital Marketing

Digital marketing là gì ? Tại sao nó lại hiệu quả? Hãy cùng Len Nguyễn Media (LNM) tìm hiểu một cách đầy đủ nhất về Digital Marketing các bạn nhé! Theo Pew Research, số lượng người “trung thành” sử dụng Internet đã tăng 5% chỉ trong 3 năm qua. Và đặc biệt, cách thức mua bán…