tan

Thương hiệu nổi tiếng Đất Việt

Chương trình vinh danh Thương hiệu nổi tiếng Đất Việt Là sự kiện truyền thông, đánh giá, khảo sát các dịch vụ của doanh nhân doanh nghiệp. Các hạng mục vinh danh: Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Đất Việt, Top 50 Thương hiệu nổi tiếng Đất Việt, Top 100 Thương hiệu nổi tiếng Đất Việt, Nhà lãnh đạo nổi tiếng Đất Việt…

Chương trình vinh danh Thương Hiệu Nổi Tiếng Đất Việt Năm 2022

Chương trình vinh danh “Thương Hiệu – Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Đất Việt và Sản Phẩm – Dịch Vụ Tin Dùng” Năm 2022 sẽ diễn ra ngày 20/08/2022 tại Nhà hát Quân Đội Tp. Hồ Chí Minh. Thương Hiệu – Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Đất Việt và Sản Phẩm – Dịch Vụ Tin Dùng năm…