tan

Chương trình Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2024-Vietnam Value 2024

Chương trình Thương hiệu quốc gia năm 2024 chính thức được Bộ Công Thương khởi động và nhận hồ sơ kể từ đầu tháng 1-2024. Đây là chương trình định kì được tổ chức hai năm một lần.

Chương trình Thương hiệu quốc gia năm 2022 (lần 8)

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì?

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nhằm xây dựng, với mục tiêu phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Mục đích của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì?

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

>>> MỜI ĐĂNG KÍ THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2024 – ASEAN STRONG BRANDS AWARD 2024

Mục tiêu cụ thể

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, tập trung xây dựng và phát triển Thương hiệu Việt Nam gắn với các giá trị tích cực, nổi trội của Thương hiệu sản phẩm với các mục tiêu cụ thể như sau:

 • Thực hiện có hiệu quả Chương trình trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt mức tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước;
 • Góp phần tăng giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam bình quân 20% mỗi năm theo thống kê, đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới;
 • Trên 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam;
 • Mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới;
 • 90% số lượng doanh nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư;
 • 100% sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.
Kỳ xét chọn Thương hiệu Quốc Gia 2024 lần thứ 9

Nội dung chính của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì?

 • Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.
 • Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình.
 • Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Các văn bản nào liên quan đến Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam?

 • Nghị định 28//2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.
 • Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
 • Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.
 • Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
 • Thông tư số 25/2021/TT-BCT của bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam như thế nào?

Để tổ chức thực hiện Chương trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt nam và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Ban Thư ký và Ban Chuyên gia của Chương trình.

Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức liên quan.

Ban Thư ký, do lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương làm Trưởng ban.

Ban Chuyên gia gồm các thành viên là đại diện của các bộ, ngành, tổ chức liên quan và các chuyên gia độc lập.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam,Ban Thư ký và Ban Chuyên gia của Chương trình được quy định chi tiết tại Khoản 4,5, 6 Điều 7 Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương được Chính phủ giao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam – Vietnam Value”. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng đây là chương trình của Bộ công Thương tổ chức. Vậy quy trình xét chọn được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính khách quan, độc lập?

Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam – Vietnam Value được tiến hành khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc và tuân thủ theo các thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg) và hệ thống tiêu chí quy định tại Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương, bao gồm các bước:

– Bước 1: Sau khi nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, Ban Thư ký tiến hành sàng lọc theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg.

– Bước 2: Các hồ sơ đủ điều kiện đã được Ban Thư ký chuyển tới các thành viên Ban Chuyên gia để tiến hành thẩm định.

– Bước 3: Ban Thư ký tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thông qua ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan như: Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường), các Sở Tài nguyên và Môi trường,các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước). Đồng thời, Ban Thư ký thực hiện điều tra, khảo sát mức độ nhận biết và đánh giá của người tiêu dùng Viet Nam và thực hiện đánh giá năng lực tài chính đối với các thương hiệu sản phẩm đăng ký tham gia xét chọn.

– Bước 4: Trên cơ sở đề xuất của ban chuyên gia, Ban Thư ký tổ chức các đoàn thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp.

– Bước 5: Căn cứ ý kiến, đánh giá từ các cơ quan chức năng, các thành viên Ban Chuyên gia và kết quả thẩm định thực tế, Ban Thư ký tiến hành tổng hợp điểm xét chọn hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc về chương trình Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam – Vietnam Value”  liên hệ qua Hotline 090 377 2086 để được tư vấn và hỗ trợ MIỄN PHÍ.

Xem thêm: