Tag Archives: Chuyển động 24h

Báo giá quảng cáo VTV1 & VTV2 – Chuyển động 24h

Báo giá quảng cáo VTV1 & VTV2 – Chương trình Chuyển động 24h áp dụng từ ngày 01/11/2021. Len Nguyễn Media thông báo – Báo giá quảng cáo chương trình Chuyển động 24h trên VTV1 & VTV2 sẽ chính thức áp dụng bảng giá mới từ ngày 01/11/2021 cụ thể như sau: Để nhận được…