tan

Tag Archives: Nhà quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Châu Á

Giải thưởng Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2024

Ngày 25/08/2024, sẽ diễn ra Lễ công bố Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ X. Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương năm 2024 Thời gian qua, khủng hoảng kinh tế đã gây ra nhiều tác động tiêu cực và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động…

error: Content is protected !!