Thương hiệu mạnh Asean

Mời đăng kí Thương hiệu mạnh Asean 2023

Lễ công bố thương hiệu mạnh Asean và Nhà Nhà lãnh đạo tiêu biểu Asean năm 2023 sẽ diễn ra ngày 22/04 /2023 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Chương trình “Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean” và lễ công bố “Thương hiệu Mạnh Asean; Sản phẩm – Dịch vụ tin dùng Asean & Nhà lãnh…