Tết Doanh Nhân – Diễn đàn Nhà Lãnh Đạo

Chương trình Tết Doanh Nhân và Diễn đàn Nhà Lãnh Đạo được tổ chức định kì hàng năm tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm vinh danh các thương hiệu dẫn đầu hội nhập kinh tế.

Chương trình Tết doanh nhân 2023: Vinh danh Thương hiệu mạnh Quốc Gia 2022

Chương trình Tết Doanh Nhân 2023 vinh danh “Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi – Thương hiệu mạnh Quốc Gia – Thương hiệu làm đẹp uy tín Việt Nam 2022” sẽ diễn ra ngày 08/01/2023 tại Dinh Độc Lập, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình Tết Doanh Nhân 2023 tôn vinh và tri ân đóng…